ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 14, 2015

ย้อนอ่านความคิด ดร.เพียงดิน เมื่อหนึ่งเดือน หลังการรัฐประหาร 2549

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.