ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 19, 2015

ดร.ทักษิณ ประนามผู้ก่อการระเบิดกรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment