ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, August 22, 2015

สามารถดาวน์โลด ร่างรัฐธรรมนูญ ได้แล้วครับ

สามารถดาวน์โลด ร่างรัฐธรรมนูญ ได้แล้วครับ

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/main.php?filename=index2557

แล้วกดปุ่มด้านซ้าย หัวข้อร่างรัฐธรรมนูญครับ

No comments:

Post a Comment