ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 16, 2015

ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน 2558
ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน  2558

 ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร
 http://www.mediafire.com/listen/vb1wbgmt3nid2o8/Chupongusa-2015-9-16.mp3 ตอน ทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.