ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 2, 2015

เมื่อนักจด ได้รับรางวัล พระมารดาแห่งการคิด

เฮ๊ย.... องค์การระดับโลก ก็บ้าจี้ไปด้วย
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.