ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, September 24, 2015

วสิษฐ์ ออกโรงเอง... ระดมคนแอลเอ ให้กำลังใจโจรกบฏ

วสิษฐ์ ออกโรงเอง... ระดมคนแอลเอ ให้กำลังใจโจรกบฏ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.