ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, September 21, 2015

Running Afoul of the Thai Monarchy

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/18/world/asia/thailand-king-lese-majeste.html?_r=0

Running Afoul of the Thai Monarchy

Thailand's strict lèse-majesté laws make it a crime to insult the monarchy, an offense that encompasses a surprising number of activities.

Under Thai law, it is illegal to defame, insult or threaten King Bhumibol Adulyadej, the queen or the crown prince.

But over the past decade, as the king has become infirm, the law has been used more extensively, leading to lengthy jail sentences for critics, and applied broadly to cover all sorts of speech, including graffiti, theater and private conversations.

Here are six recent cases that have ended in jail terms. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.