ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 21, 2015

ศึกษาพื้นที่ขุดคอคอดกระ

 

 ศึกษาพื้นที่ขุดคอคอดกระ

https://youtu.be/Fh_jDallUzk

Download

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.