ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 28, 2015

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "สรุปย่อ หลักฐานการมุ่งยึดประเทศไทย ใต้เข็มมุ่งสร้างรัฐอิสลาม"

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "สรุปย่อ หลักฐานการมุ่งยึดประเทศไทย ใต้เข็มมุ่งสร้างรัฐอิสลาม"

 

Download

No comments:

Post a Comment