ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, October 5, 2015

ยืนยันว่ายังเดินหน้า"ซิงเกิ้ลเกตเวย์"ต่อไป เพื่อพ่อ.งง

ยืนยันว่ายังเดินหน้า"ซิงเกิ้ลเกตเวย์"ต่อไป 
http://www.nationtv.tv/main/content/politics/378472908/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.