ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, November 14, 2015

C-Box มหาวิทยาลัยประชาชน

ร่วมรับรู้และแลกเปลี่ยน ข่าวสารเพื่อเสรีภาพ สันติภาพ และการอภิวัฒน์ของประชาชน สู่อนาคตใหม่

No comments:

Post a Comment