ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 13, 2015

2559 ปีแห่งวันดีเดย์มดแดงล้มช้าง เปลี่ยนระบอบ

2559 ปีแห่งวันดีเดย์มดแดงล้มช้าง เปลี่ยนระบอบ

ดร.เพียงดิน รักไทย ตอน "2559 ปีแห่งวันดีเดย์ของการเปลี่ยนระบอบ เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๙ แล้ว!!!"...

Posted by Piangdin Rakthai on Saturday, December 12, 2015

No comments:

Post a Comment