ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 11, 2015

"รัฐนาฏกรรม" นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สรุปจาก Clifford Geertz)

#‎ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน‬

"รัฐนาฏกรรม" นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สรุปจาก Clifford Geertz)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338583414

No comments:

Post a Comment