ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 31, 2016

รัฐธรรมนูญฉบับต้มตุ๋นประชาชน

รัฐธรรมนูญฉบับต้มตุ๋นประชาชน
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารคสช.ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์เป็นคนรับจ้างทำ

No comments:

Post a Comment