ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, February 10, 2016

ความเป็นมาของการที่สถาบันอื่นต้องสาบานตนแต่กษัตริย์ไทยกลับไม่ต้องสาบานตน

ทำไมกษัตริย์ไทยไม่สาบานตน
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องความเป็นมาของการที่สถาบันอื่นต้องสาบานตนแต่กษัตริย์ไทยกลับไม่ต้องสาบานตน

No comments:

Post a Comment