ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 21, 2016

อ.สุรชัย แซ่ด่าน ตอน:คำตัดสินของศาลอุธรณ์เพิ่มความร้อนให้การเมืองไทย

22-2-59 ปฏิวัติประเทศไทย # 101
อ.สุรชัย แซ่ด่าน
ตอน:คำตัดสินของศาลอุธรณ์เพิ่มความร้อนให้การเมืองไทย

No comments:

Post a Comment