ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 18, 2016

จับผิด 18 มีค 59 Rev 1 ............แก้ไขหลังถูกบล๊อก

จับผิด 18 มีค 59 Rev 1 ............แก้ไขหลังถูกบล๊อก

No comments:

Post a Comment