ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 21, 2016

ชี้ผิด ชี้ถูก 20 มีค 59

ชี้ผิด ชี้ถูก 20 มีค 59   

รายการชี้ผิดชี้ถูก ตอนที่ 7 

ตอน  วิจารณ์บทสัมภาษณ์นาย ปีย์ มาบากุล ว่าคิดแบบเผด็จการอำนาจนิยม

วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  เลขาฯ เสรีไทย

No comments:

Post a Comment