ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 24, 2016

“ไทมส์ “ บอกอเมริกาควรจะหยุดรัฐบาลทหารไทยนำประเทศถอยหลังลงคลองได้แล้ว

"ไทมส์ " บอกอเมริกาควรจะหยุดรัฐบาลทหารไทยนำประเทศถอยหลังลงคลองได้แล้ว... The United States should do what it can to stop the junta from setting the country back any further. พร้อมกับพาดหัวตัวโตว่า "How America Can Put Thailand Back on Track " หรืออเมริกา " จะทำยังไงให้ไทยกลับมาเหมือนเดิมได้
-
จับตา "อเมริกา" กับบทบาทที่ถูกบีบ ให้ต้องจัดการ "เผด็จการทหารไทย" 
-
โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 
-No comments:

Post a Comment