ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 30, 2016

พร้อมกันทั่วประเทศ 7 ส.ค.59 ประกาศความเป็นเจ้าของประเทศ


No comments:

Post a Comment