ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 5, 2016

อย่างไง...........รัฐธรรมนูญทรราช คสช. ก็ต้องเปลี่ยน

อย่างไง...........รัฐธรรมนูญทรราช คสช. ก็ต้องเปลี่ยน    

No comments:

Post a Comment