ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 14, 2016

เมื่อเซียนพระเจอ ขันน้ำมนต์ รุ่น มารสะดุ้ง


No comments:

Post a Comment