ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 23, 2016

ความชั่วของสุนัขรับใช้ ทรราช คสช. ที่ชื่อ วิชา หมาคุณ

ความชั่วของสุนัขรับใช้ ทรราช คสช. ที่ชื่อ วิชา หมาคุณ

23 เมษ. 59

----------------------------------------------------------------------------------

7ตุลา กับ 99 ศพ
-
เป็นเรื่องดีที่เกิดข้อถกเถียงถึงท่าทีของป.ป.ช.ต่อคดี 7 ตุลาคม 2551 เพราะเป็นคดีที่เกิดข้อเปรียบเทียบกับกรณี 10 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งป.ป.ช.ชี้มูลแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ความสูญเสียที่เกิดกับประชาชนในเหตุการณ์หลัง มากมายมหาศาล

 -
 เป็นบาดแผลทางสังคมอันรุนแรง
 -
 แม้แต่เมื่อคสช.เข้ายึดอำนาจเมื่อต้นปี 2557 ยังได้ออกประกาศคสช.ฉบับที่ 63/2557 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ระบุว่า

-
 "องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาล คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระอื่นๆ อัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

-
 ขอให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม และมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดำเนินคดีตามประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลทำให้เกิดความเข้าใจแก่สาธารณชนในการบังคับใช้กฎหมาย อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม"
 
-
 เมื่อเกิดข้อถกเถียงต่อท่าทีของป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ที่มีพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธาน ก็ต้องเปรียบเทียบกับบทบาทของป.ป.ช.ในชุดที่แล้วประกอบกันด้วย!
-

 แล้วยิ่งทำให้ทั่วทั้งสังคมต้องนึกถึงมติอันน่าตื่นตะลึงของป.ป.ช.โดยนายวิชา มหาคุณ ที่สั่งยุติคดีสลายม็อบเมษายน-พฤษภาคม 2553 

-
 ว่าไม่มีความผิด

-
 โดยยุติคดีในช่วงสิ้นปี 2558 ก่อนที่ป.ป.ช.ชุดดังกล่าวกำลังจะพ้นตำแหน่งไม่กี่วัน เป็นผลงานทิ้งทวนชิ้นสุดท้ายก่อนหมดอำนาจหน้าที่

-
 ทั้งที่ป.ป.ช.ชุดพล.ต.อ.วัชรพล กำลังจะเข้ารับตำแหน่งอยู่แล้ว แต่ป.ป.ช.ที่กำลังจะหมดอายุกลับไม่รีรอที่จะชี้มูลคดีใหญ่

-
 เรื่องแบบนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรให้เสียเวลา
-
 ประจักษ์แจ้งต่อสายตาประชาชนทั้งสังคม!!

 -
 ขณะที่คดี 7 ตุลาคม 51 นั้น ป.ป.ช.ชุดที่นายวิชามีบทบาทก็ได้ส่งสำนวนฟ้องร้องต่อศาล แต่อัยการมีความเห็นตรงข้าม คือ สั่งไม่ฟ้อง 

-
 ป.ป.ช.ชุดนายวิชาก็ไม่ลดละความพยายาม 
-
 ไปยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเอง
-
 แต่คดีสลายม็อบ 2553 สั่งยุติคดี ในห้วงเวลาสุดท้ายของอำนาจหน้าที่!?!
-
 ขณะที่คดี 7 ตุลาคม 2551 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ด้วยสาเหตุอันไม่ชัดเจน และปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใช้เพียงแก๊สน้ำตา

-
 แต่เมษายน-พฤษภาคม 2553 ตาย 99 ศพ โดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้อาวุธปืน-กระสุนจริง

-
 ท่าทีของป.ป.ช.ชุดนายวิชา เป็นเช่นไรต่อ 2 คดีนี้!??
-
 แล้วสุดท้ายภาระจากคดีเหล่านี้ 

-
 ต้องมาตกที่ป.ป.ช.ชุดพล.ต.อ.วัชรพล!

--------------------------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.