ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 9, 2016

ใช้ ม.44 โอนที่สาธารณประโยชน์นครพนม1.86 พันไร่ เป็นเขต ศก.พิเศษให้เอกชนเช่าระยะยาว

ใช้ ม.44 โอนที่สาธารณประโยชน์นครพนม1.86 พันไร่ เป็นเขต ศก.พิเศษให้เอกชนเช่าระยะยาว


มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โอนที่สาธารณประโยชน์ "โคกภูกระแต" จังหวัดนครพนม พื้นที่ 1.86 พันไร่ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดันราคาที่ดินพุงภึงไร่ละ 10 ล้านบาท เตรียมให้เอกชนเช่าระยะยาว (ที่มาภาพจาก: landactionthai)

5 มี.ค. 58 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ที่สาธารณประโยชน์ "โคกภูกระแต" จังหวัดนครพนม พื้นที่ 1.86 พันไร่ จากทั้งหมด 2.9 พันไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ ภาคเอกชนเช่าพื้นที่ระยะยาวในราคาถูกที่ต้องใช้มาตรา 44 ตามร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวพ.ศ.2557 ถอนสภาพโอนเป็นที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ดูแล

สำหรับกรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมทั้งหมดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ กำหนดจะครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล เนื้อที่ 744.79 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 465,493.75 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล ครอบคลุม 554.58 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ตำบลกุรุคุ ตำบลท่าค้อ ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ ตำบลหนองแสง และตำบลอาจสามารถ ที่อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ครอบคลุม 190.21 ตารางกิโลเมตรได้แก่ ตำบลโนนตาล ตำบลรามราช และตำบลเวินพระบาท

ด้านรูปแบบการพัฒนาจะเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งและห้องเย็น ขณะที่การค้าชายแดนจะเน้นให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับภูมิภาคอินโดจีน สินค้าแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย และศูนย์กลางโลจิสติกส์ การขนส่งรวบรวมและกระจายสินค้า

ดันราคาที่ดินพุ่งสูงไร่ละ 10 ล้านบาท

ข้อมูจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ระบุว่าที่ดินทั้ง 1.86 พันไร่เป็นทำเลที่ดีที่สุดถือว่าเป็นแปลงที่ดิน "สีขาว" หมายถึง ปลอดจากการเข้าทำประโยชน์ ขณะที่ราคาประเมินที่ดินใกล้กับแปลงที่ดินตำบลอาจสามารถ ติดทางหลวงหมายเลข 212 ( นครพนม-บึงกาฬ )ติดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3 ที่จะข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ราคาตารางวาละ 3.5 พันบาท หรือไร่ละ 1.4 ล้านบาท ติดทางหลวงชนบท ตารางวาละ 1 พันบาท หรือไร่ละ 4 แสนบาท ส่วนถนนซอยตารางวาละ 700 บาท ที่ดินตาบอด 300 บาทต่อตารางวา ขณะที่ราคาตลาดซื้อขายจะสูงกว่า 2-3 เท่าตัว บางแปลงราคาสูงกว่า 10 ล้านบาทต่อไร่ โดยเฉพาะที่ดินติดถนนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถใกล้กับสะพาน ซึ่งเป็นทำเลที่นักลงทุนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริษัทปั๊มน้ำมันปตท. ปั๊มเอสโซ่ รวมถึงการลงทุนพัฒนาสร้างอาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมเกิดขึ้นรองรับ อาทิ โรงแรมวิวโขง โรงแรมริเวอร์วิว อีกทั้งโครงการบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้น ซึ่งทำเลทองส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองญาติ และ ตำบลท่าค้อ เป็นต้น

ข่าวฝากจากทางบ้าน

No comments:

Post a Comment