ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, May 4, 2016

แย้ลงรู...............

แย้ลงรู...............

อัตตาหิ อัตโนนาโถ สาธุชน ทั้งหลายควรศึกษาข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ก่อนลงประชามติด้วยตัวของท่านเอง

ควรงดเว้นการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในทางที่ไม่ดี

ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญด้วยความนอบน้อมสุภาพนุ่มนวล

หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือน้ำเสียงที่เข้าข่ายก้าวร้าวรุนแรงหยาบคาย

สิ่งใดสุ่มเสี่ยงจะผิดพลาดคลาด เคลื่อนจากข้อเท็จจริงแม้แต่ครึ่งองคุลี

จงอย่ากล่าวถึงให้เสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง!!

อย่าเที่ยวไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าว่าจะ "รับ" หรือ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ

เพราะอาจถูกตีความมีเจตนาปลุก ระดมข่มขู่คุกคามเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ความซวยจะมาเยือนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

"แม่ลูกจันทร์" กราบเรียนว่าความ จริงกฎหมายประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ห้ามการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายทางวิชาการ ที่จัดโดยหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรสื่อมวลชน

ไม่ได้ห้ามการแสดงจุดยืนว่า "รับ" หรือ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ

เพียงแต่ต้องเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตใจ ใช้ถ้อยคำสุภาพ และใช้ข้อมูลชัดเจนไม่กำกวม

แต่...แต่ปัญหาของ พ.ร.บ.ประชามติฉบับนี้อยู่ที่การ "ตีความ"

จะตีความเป็นคุณก็ได้ ตีความเป็นโทษก็ได้

หวยออกได้ทั้ง 2 ประตู

คน 2 คน พูดข้อความประโยคเดียวกัน จะตีความว่าเป็นความเห็นโดยสุจริตก็ได้ หรือตีความว่ามีเจตนาปลุกระดมก็ได้

หวยออกได้ทั้ง 2 ประตู

การโพสต์ข้อความ หรือการแจกเอกสารใบปลิว จะตีความว่าเป็นการแสดงเหตุผลทางวิชาการก็ได้ หรือตีความว่าเป็นการรณรงค์ให้สังคมคล้อยตามก็ได้

หวยออกได้ทั้ง 2 ประตู

ข้อสำคัญ ถ้าจะยึดตามประกาศ กกต. ที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ทำได้ 6 ข้อ ทำไม่ได้ 8 ข้อ ก็ไม่แน่ว่าจะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากยังมีคำสั่ง คสช. ห้ามเคลื่อนไหว ทางการเมือง ห้ามปลุกระดมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง รอซํ้าอีกกระทง

"แม่ลูกจันทร์" จึงขอเตือนว่าอย่าเอาอิสรภาพของตัวท่านเองไปเสี่ยงกับเรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็น

ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ไม่ต้องประกาศจุดยืนให้เอะอะโครมคราม

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า พ.ร.บ.ประชามติฉบับนี้ เปิดช่องให้ประชาชนทุกคน ถ้าพบเห็นใครผู้ใดมีการกระทำเข้าข่ายปลุกระดม หรือวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญด้วยข้อ ความเป็นเท็จ หรือก้าวร้าวรุนแรง หยาบคาย หรือเข้าข่ายรณรงค์ให้ผู้ฟังคล้อยตาม ฯลฯ

สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือทหารได้ทันที

ถ้ามีหลักฐานเป็นคลิปภาพคลิปเสียงยืนยัน

ติดคุก 10 ปีเชียวนะคุณ!!

"แม่ลูกจันทร์" สรุปว่าจากวันนี้จนถึงวันลงประชามติ 7 สิงหาคม ควรหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญทุกกรณี

ถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนคุยถามความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญ

ท่านควรรูดซิปปากลูกเดียว

แม้แต่คนคุ้นเคยมาคาดคั้นถามท่านว่าจะรับ? หรือไม่รับ? ร่างรัฐธรรมนูญ?

ท่านควรตอบด้วยความสุภาพว่า... "ยังไม่ได้ตัดสินใจ"

หน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้ เงียบไว้จะปลอดภัยด้วยประการทั้งพวง.

-
Cr. แม่ลูกจันทร์No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.