ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 23, 2016

ข้ออ้างที่ไม่ได้เรื่องของผู้สนับสนุนเผด็จการไทย ในสายตาฝรั่ง แอน นอร์แมน

ข้ออ้างที่ไม่ได้เรื่องของผู้สนับสนุนเผด็จการไทย ในสายตาฝรั่ง แอน นอร์แมน

คุณแอน กล่าวว่า

ความเห็นนี้ตอบความเห็นข้างล่างเรื่องที่บอกอียูว่าอย่าเสือกเรื่องของประเทศไทย

สิทธิมนุษยชนสากลเป็นธุระของทุก ๆ คน เพราะมันเป็นสิ่งที่นับถือกันระดับนานาชาติ และเพราะประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากลต่าง ๆ ที่อ้างว่าประเทศไทยมีความพิเศษ และกฎธรรมดาทั่วไปมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้นั้น ถือว่าไม่ใช่คำตอบ สำหรับข้อความที่ว่า คนไทยทุกคนรักกษัตริย์ของพวกเขานั้น ก็ไม่จริงเสียทีเดียว หากจะเอาให้ตรงเป้าก็คือ มันไม่เกี่ยวกันเลย เพราะกษัตริย์กำลังจะจากไปในเร็ววันนี้และคนไทยจะต้องทนทุกข์ทรมาณกับเจ้าชายวชิราลงกรณ์ที่โหดร้ายและไม่อยู่กับร่องกับรอย ผู้ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้รักจริง ๆ มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปิดให้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยถึงปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด และด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งคนไทยจำนวนมากเรียกร้องหา ให้ชาวโลกยืนอยู่ข้างคนไทยที่เรียกร้องหากสิทธิในการจะถกกันถึงอนาคตทางการเมืองของพวกเขาเถิด--- แอน นอร์แมนThis comment is in response to the comments below the story telling the EU to mind its own business: "International human rights are everyone's business because they are international and because Thailand has signed onto the relevant international human rights treaties. 'Thailand is special' and 'the ordinary rules don't apply in Thailand' is not an answer. As for the statement, 'All Thais love their King,' that is not entirely true; however, more to the point, it is irrelevant because the King is going to be gone very soon and the Thais will have to endure the cruel and erratic Prince Vajiralongkorn, who they most certainly do not love. It's time for Thailand to openly discuss its very serious and immediate problems, and for that we need freedom of speech, which many Thais are now demanding. Let the world stand with the Thais demanding the right to discuss their political future." -- Ann Norman.

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.