ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 15, 2016

คนชั่ว ที่ใครตรวจสอบไม่ได้! ทหารสั่งรื้อป้ายศูนย์ปราบโกงแล้ววว ประวิทย์ควันออกหู ก็ลองตั้งอีกสิจะจับให้หมด

ทหารสั่งรื้อป้ายศูนย์ปราบโกงแล้ววว ประวิทย์ควันออกหู ก็ลองตั้งอีกสิจะจับให้หมด   https://www.youtube.com/watch?v=Oated3msnPA&feature=youtu.be
No comments:

Post a Comment