ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 7, 2016

ในหลวงหลอดพระโลหิตตีบ แพทย์ขยายบอลลูนผลน่าเป็นห่วง

ในหลวงหลอดพระโลหิตตีบ แพทย์ขยายบอลลูนผลน่าเป็นห่วง https://www.youtube.com/watch?v=UZNfjiglNyI&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.