ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 8, 2016

*** ดีเจซุนโฮ อยู่ไหน? ประชาธิปไตยหายไปไหน? ดร.เพียงดิน รักไทย 8 กรกฎาคม 2559

***

ดีเจซุนโฮ อยู่ไหน? ประชาธิปไตยหายไปไหน? 


ดร.เพียงดิน รักไทย 

8 กรกฎาคม 2559


https://youtu.be/ZcEn1DDg5nc 


https://youtu.be/iofXyH_zZl8  


https://youtu.be/-EUVuwln8Xg


https://youtu.be/RektcB-CuDw 


https://youtu.be/26C6YzkxCqs 
mp3;

http://www.mediafire.com/download/tmmoe238nsz55wh/Dr.Piangdin_080759.mp3 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.