ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 13, 2016

สงครามระหว่างโลกตะวันตก กับ จีน ต่อกรณีพิพาทหมู่เกาะแถวใกล้ ๆ บ้านเรา ทะเลจีนใต้ กำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ

สงครามระหว่างโลกตะวันตก กับ จีน ต่อกรณีพิพาทหมู่เกาะแถวใกล้ ๆ บ้านเรา ทะเลจีนใต้
กำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.