ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 28, 2016

วันนี้ ไม่ใช่การเลือกตั้ง หรือลงประชามติ แต่คือการปฏิวัติประชาชน (ลุงไม้สี่)

จดหมายเปิดหน้าซองถึง..

พี่น้องผู้ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

# สถานการณ์เมืองไทยเวลานี้ไม่ใช้การลง

ประชามติ.หรือการเลือกตั้ง.#

แต่มันคือสถานการณ์ต้อง*ปฏิวัติโดยประชาชน-

เพื่อ-ประชาชน*ท่านผู้ต้องการระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายครับ

อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าเพราะเหตุใดผมลุง

ไม้4.ถึงต้องพูดอย่างนั้น

ผมลุงไม้4.มีเหตุผลเยอะแยะครับที่มองว่าต่อไป

สถานการณ์ของคนไทยทั้งหลายจะพบกับความ-

เดือดร้อนอย่างไร.ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้ผ่าน

การลง"ประชามติ"ก็ขอนุญาตยกตัวอย่างถ้าหาก.ร่างรัฐธรรมนูญนี้

ผ่าน"ประชามติ"ให้พี่น้องเห็นถึงความเดือดร้อน

ที่เราคนไทยทั้งหลายจะต้องพบต้องเจอ.ดังนี้

1.พวก.คสช.ทั้งคณะยังมีอำนาจชี้นำรัฐบาลใหม่

หลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าอยู่ดี.

2. นายกรัฐมนตรีจากคนที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง

ย่อมไม่มองไม่เห็นความสำคัญของประชาชน

เพราะเขาไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน

สว.ลากตั้งทั้ง250คนจะต้องสนองความต้องการ

ของผู้ที่ตั้งพวกเขาเข้าไป(ก็คงไม่พ้นคณะคสช.

ทั้งหลายนั้นเอง.และอาจมีนายทุนผูกขาดเข้ามา

แจมด้วยอย่าแน่นอน.)3.ศัตรูของระบอบประชาธิปไตยตัวจริงคือ.สถา-

บัน กษัตริย์หรือพวก.ราชวงศ์จักรี.ก็ยังมีอำนาจ

ชักใยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลใหม่เหมือนเดิม.และ

ในอนาคตข้างหน้านี้.ผมลุงไม้4.เชื่อว่าสถาบัน-

กษัตริย์จะทำการไล่บี้.คุกคาม.ฝ่ายที่ต้องการ

ระบอบประชาธิปไตยอย่างรุนแรงหนักหน่วงยิ่ง

ขึ้น.พวกองค์กรอิสระต่างๆที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่ผ่าน

ความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ

ก็ยังมีอำนาจชี้ผิดชี้ถูกอยู่แล้วความเป็นธรรมต่างๆ

ของฝ่ายประชาธิปไตยก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ระบบสองมาตรฐานของตำรวจของศาลก็ย่อมมี

อย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้.สำหรับผู้รักประชาธิปไตย.4.ประเทศไทยจะเป็น.รัฐทหารนิยม.อย่างแท้จริง

เราจะเห็นทหารขนเงินภาษีของประชาชนไปซื้อ

อาวุธมือสองจากจีนจากรัสเซียอย่างขนานใหญ่

และอาจมีการเพิ่มกำลังทหารขึ้นอีกหลายสิบ

เปอร์เซ็นต์.

ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับตัดเงินช่าวย

เหลือการศึกษาของเด็กไทยด้วยการให้เรียนฟรี

แค่ชั้นมัธยมต้น(ม.3)เท่านั้น

ของเก่าให้เรียนฟรีถึง.ม6.คนไทยจะตกงานมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เพราะ

รัฐบาลโดยมีทหารหนุนหลังย่อมไม่คำนึงถึง

ความเดือดร้อนของคนไทยเป็นที่ตั้ง.พระพุทธศาสนาจะถูกศาสนาอึ่นเบียดจนไม่มีที่

ยืนในสังคมประเทศไทย

โดยเราสามารถมองเห็นปรากฎการณ์ต่างๆที่

ศาสนาอื่น(อิสลาม)กำลังลุกคืบหน้าอย่างรวด

เร็วไปตามจังหวัดต่างๆทั่วเมืองไทย.พระเณรในเมืองไทยที่มีจำนวนเกิน200.000รูป

พวกท่านเคยคิดถึงเรื่องอย่างนี้กันบ้างไหม.

ในขนะที่รัฐบาลไทยหยุดการอุดหนุนด้านการ

เงินให้กับวัดในเมืองไทย.แต่ศาสนาอื่นเขากลับ

ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศอย่าง

มากมายมหาศาล

ตามหัวเมืองต่างในประเทศไทยเวลานี้.มัสยิต

หรือสุเหร่ากำลังผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดหน้า

ฝน.ถ้าตราบใดพระสงฆ์องค์เจ้าในเมืองไทยยังคง

นั่งหลับตาพุทโธๆอยู่เหมือนเวลานี้รับรองเลยว่า

การสิ้นสุดศาสนาพุทธในเมืองไทยจะปรากฎให้

ชาวพุทธได้เห็นอย่างแน่นอนครับ.

เราชาวพุทธคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเวลานี้แถว

3จังหวัดชายแดนภาคไต้ศาสนาพุทธได้รับผล

กระทบอะไรบ้างที่วัดบางวัดกลายเป็นสุเหร่าไป

แล้ว

ตรงข้ามโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลามกลับเกิดขึ้นทั่วไปในประเทศไทย.

#ที่ผมลุงไม้4พูดนี้ไม่ใช้จะกีดกันศาสนาอื่นแต่

อยากชี้ให้ชาวพุทธทั้งหลายสำเหนียกถึงการ

สิ้นสลายของพุทธศาสนาในเมืองไทยเท่านั้น#ท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าทำไมผมลุงไม้4ถึงยก

เอาเรื่องของศาสนาเข้ายุ่งกับ.รัฐธรรมนูญ.ด้วย

ก็เพราะมันมีสาเหตุครับ.

รัฐบาลในอนาคตใกล้ๆนี้จะมีคนที่นับถืออิสลาม

เข้ามามากเป็นประวัติการณ์ครับ.

เมียเก็บของเสี่ยโอเป็นมุสลิมถึง2ครับ.เมียของ

นายประยุทธ์ จันทร์โอชาก็อิสลาม.

นายไพรบูลย์ คุ้มฉายา.ก็อิสลามทั้งแท่ง.

(คนพวกนี้ผมลุงไม้4ถอดยศพวกมันตั้งแต่มันยึด

อำนาจจากรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้วครับ)5.ถ้าประชามติผ่านประเทศไทยจะเหมือน.พม่า

ในอดีตร้อยเปอร์เซ็นต์

ทหาร.บก.ของไทยจะเหยียบหัวคนไทยไว้ไต้

รองเท้าคอมแบทชนิดว่าไม่อาจจะอ้าปากขึ้นได้วันนีขอแค่นี้ก่อนไว้วันหน้าจะขอนุญาตนำเรียน

ให้ทราบว่า.ทำไมต้องปฏิวัติประเทศไทยโดยเรา

ประชาชนคนไทยครับด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

ลุงไม้4.

25/7/2559ปล.

ย้อนหลังจากพศ.2490ไปข้างหลังคนไทย

เคยฝากความหวังไว้กับ.ทหารเรือไทย.ว่าคือตัว

ถ่วงดุลย์อำนาจกับ.ทหารบก.ความหมายก็คือ

ที่ผ่านๆมาทหารเรือไทยไม่เคยลุแก่อำนาจของ

ความโกรธ.โลภ.หลง.ทำการ.กบฎ.รัฐบาลจาก

พลเรือนแต่เวลานี้.ทหารเรือไทยคงลืมวีรกรรม

ที่บรรพชนของ.ทหารเรือไทยได้ทำไว้กับแผ่น

ดินไทยแล้ว

ทหารเรือจึงลดศักดิ์ศรีของทหารเรือไทยไปเป็น

ลูกไล่ของทหารบกเหมือนเช่นทุกวันนี้

ผมลุงไม้4รู้สึกอายบรรพชนทหารเรือไทยแทน

พวกท่านจริงๆครับพี่น้อง.ทหารเรือไทย.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.