ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, August 6, 2016

วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ประชามติ 7 สิงหา กับอนาคตสังคมไทย

วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ประชามติ 7 สิงหา กับอนาคตสังคมไทย

No comments:

Post a Comment