ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 24, 2016

ชวนคิดชวนลุย: เจ็บแล้วจำคือคน..


I hate victims who respect their executioners. 
ผมเกลียดเหยื่อที่เคารพผู้ที่ประหัตประหารตน

Jean-Paul Sartre
No comments:

Post a Comment