ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 19, 2016

อ. ชาญวิทย์ ทำนาย ประเทศไทยนองเลือดแน่

No comments:

Post a Comment