ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 21, 2016

สาระสำคัญ ว่าด้วยการเปลี่ยนระบอบ หลังการผลัดแผ่นดิน โดย อ. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน

เนื่องจากมีการสรุปเรื่องการเมืองเกี่ยวกับ. รัชกาลที่10 ที่ฟังจากรายการที่ผมออกอากาศ ไปเผยแพร่. มีบางประเด็น. อาจจะแตกต่างปิดเพี้ยนไปบ้าง. ผม เลยขอสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
    1.  จากข้อมูล และการหาข่าวทางลึก.  เชื่อได้ว่า.  สมเด็จพระบรมฯ. น่าจะได้ขึ้นครองราชย์. 99.99%
     2. ถึงจะมีข่าวว่า. มีการขัดขวาง. ไม่ให้สมเด็จพระบรมฯขึ้นนั้นคง เป็นไปได้ยาก.  และประมาณ วันที่28  ตค. นี้ น่าจะมีการประชุม. สนช. เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
     3. ข้อเสนอ ที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ
      ก. แก้ปัญหาความขัดแย้งสีเสื้อ.  และความคลั่งแค้น ประชาชนที่จะนำไปสู่การฆ่ากัน. 
       ข.  แก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน. ซึ่งมีผลจากปัญหาเศรษฐกิจ

      แนวทางแก้ปัญหา.    โดยเฉพาะ. ปัญหาเร่งด่วน. เกี่ยวกับความยุติธรรม. ต้องใช้พระราชอำนาจ แทนใช้ระบบตุลาการ ปัจจุบัน และ ระบบ คสช . พร้อมกับล้างโทษทางการเมืองตั้งแต่. 19 กย ปี 2549.   จนถึงปัจจุบัน. ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด 
      ส่วนปัญหาความเดือดร้อน. ประชาชน. รัฐ. ต้องเยียวยา และ มีมาตรการช่วยเหลือ. ประชาชน. เฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.  และต้องรีบจัดให้มีการเลือกตั้ง. เพื่อปลดล๊อกการ บอยคอต ทางเศรษฐกิจ.จากหลายๆประเทศ.  และจะต้องแก้รัฐธรรมโดย ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่. 
        เมื่อได้. รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ผ่านสภาร่างใหม่และ. ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ.    (ฉบับประชาชน) ทั้งหมดนี้ กระทำผ่านพระราชอำนาจ.  ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ แก้ วิกฤติเฉพาะหน้า. 
   สำหรับการแก้ปัญหาประเทศไทยให้หลุดพ้น ภาวะวิกฤติการเมืองการปกครอง. ต้องร่วมกัน สร้างประชาธิปไตย ให้มบูรณ์. 
       หรือเรียกว่าเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตย. หากพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10. ได้ร่วมมือกับประชาชนเปลี่ยนระบอบฯ และ จะทำให้เกิดระบอบประชาธิปไยที่สมบูรณ์ เป็นผลดีกับทุกฝ่าย และทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรอุบาทก์. 
       ระบอบประชาธิปไตย.  คือการประสานประโยชน์ของทุกกลุ่มสาขาอาชีพ. และทุกชนชั้น 

       หวังว่าในรัชกาลที่10.ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง. เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง.  อย่างอังกฤษ. อย่างญี่ปุ่น.  
         ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า.  การแก้ปัญหาวิกฤติการเมืองเมืองไทยนั้น.  ต้องเปลี่ยนระบอบ เท่านั้นจึงจะแก้ได้
          และการเปลี่ยนระบอบที่ดีที่สุด คือให้กษัตริย์(อำนาจที่ 1. ) เป็นผู้นำในการเปลี่ยนระบอบ จะทำให้เกิดสันติอย่างแท้จริง. ปราศจากการนองเลือด. และจะเกิดความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง. เกิดความมั่นคงต่อประเทศ และเกิดความมั่นคงต่อสถาบันกษัติย์ด้วย

  จึงขอเรียนให้ทราบทั่วกัน. 22 ตุลาคม 2559.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.