ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, October 30, 2016

คนรักพ่อ...กับคนไทยอื่น ๆ ....ต่างกันอย่างไร?

ผมรักในหลวง ผมรักสถาบันกษัตริย์ ผมรักราชวงศ์ทุกพระองค์ ทุกท่านทรงเป็นคนดีมีจริยวัตรงดงามราวเทวดามาโปรดสัตว์ ผมรักสถาบันทหาร ผมรักพลเอกเปรม ผมรักพลเอก ประยุทธ ผมรัก น้องพลเอกประยุทธ ผมรัก ผ่องพรรณ รัก  พลเอกประวิตร ผมรักลุงกำนัน สุเทพ ผมรักนายชวน ผมรักนายกอภิสิทธิ์ ผมรักพรรคประชาธิปัติย์  ผมรักหลวงพ่อ พระพุทธอิสระ ผมรักนายแพทย์ เหรียญทอง ผมรักองค์กรกำจัดขยะแผ่นดิน ผมรักขบวนการกระทิงแดง ผมรักกลุ่มนวพล ผมรักอาชีวะกู้ชาติ ผมรักกรวยกายสิทธ์ ผมรักทหาร ผมรักโครงการอุทยานราชภักดิ์ และรักทุกโครงการของทหาร ผมรักโครงการหลวง ผมรักโครงการพระราชดำริทุกโครงการ ผมรักซีพี ผมรักเจริญโภคภัณฑ์ ผมรักนายทุนผูกขาด ผมรักเซเว่นอีเลเว่น ผมรักกระบวนการขายทรัพยากรธรรมชาติ. ผมรัก ปตท. (โดยคนไทย เพื่อคนไทย ( บางคน) ) ผมรักคนรวย ผมรักคนที่มีโอกาส ผมรักคนที่สถานะภาพทางสังคมดูดีมีชาติตระกูล ผมรักคนที่มีวุฒิทางการศึกษา ผมรักป่า ผมรักธรรมชาติ ผมรักเหมืองแร่ ผมรักชาติ ผมรักประเทศไทย ผมรักทุกอย่างที่ว่ามานี้  นี่ก็เพราะ ผมรักในหลวง ห่วงลูกหลานไทย 

แต่ ผมเกลียดคนจน ผมเกลียดชาวนา ผมเกลียดนักการเมือง ผมเกลียดการเมือง ผมเกลียดการปกครองแบบใดๆที่ไม่ใช่ระบบพ่อปกครองลูก ผมเกลียดคนไม่ใส่เสื้อดำ ผมเกลียดเสื้อแดง ผมเกลียดกรรมกร ผมเกลียดคนในชนบท ผมเกลียดคนรากหญ้า ผมเกลียด พวกสลัมผมเกลียดคนไม่มีวุฒิการศึกษา ผมเกลียดพวกไม่มีปริญญา ผมเกลียดพวกไม่มีบ้านจะอยู่ ผมเกลียดพวกแท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ผมเกลียดใครๆที่ไม่รักในหลวง ผมเกลียดพวกคนหาเช้ากินค่ำ ผมเกลียดผู้ใช้แรงงาน ผมเกลียดเจ๊กตึกแถว ผมเกลียดคนแถวนี้ ผมเกลียดเกลียดความถูกต้องผมกลัวความยุติธรรม แต่ผมเป็นคนดีเพราะ ผมรักในหลวง ผมรักชาติ ผมรักประเทศไทย ใครไม่ดีออกไปไม่ต้องอยู่แผ่นดินนี้  ใครไม่รักพ่อต้องออกไปจากแผ่นดินของพ่อ ไปให้พ้นจากแผ่นดินไทย เพราะว่ามันเป็นแผ่นดินของพ่อ จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปให้ไกลๆแต่อย่ามาอยู่ในแผ่นดินของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์เจ้าแห่งราชาทั้งปวง จ้าวโลก แผ่นดินนี้มีไว้แก่ผู้จงรักภักดีเท่านั้น ใครไม่รักไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่แผ่นดินไทย อ้อ รัฐแมสซาชูเสท ด้วย เพราะพ่อเกิดที่นั่น อย่าเสือกไปอยู่แผ่นดินเกิดพ่อนะ เดี๋ยวดินแถวนั้นจะเปื้อน รักพ่อสุดหัวใจ ฉันจึงได้เป็นคนดีศรีแผ่นดินไทย ต่อๆไป ด้วยประการฉะนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.