ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, October 16, 2016

สุดยอดของการกดขี่ คือการบังคับให้ผู้ถูกกดขี่ รักผู้ถูกกดขี่No comments:

Post a Comment