ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, November 2, 2016

Fwd: มหาวิทยาลัยประชาชน Official sent you a video: ""มีชัย" ยืนยันโทษประหารซื้อขายตำแหน่งการเมือง"

No comments:

Post a Comment