ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, November 30, 2017

กรรมตามทัน... ติดคุกสี่ปี ลงเอยกินยาตายในศาลสากล ชดใช้กรรม War criminal drinks poison during sentencing

No comments:

Post a Comment