ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 7, 2020

คุณโด่งรู้ทัน แต่วันเฉลิมทำไมพลาด ฮุนเซนเอี่ยวด้วยหรือ โดย ดร เพียงดิน ร...

No comments:

Post a Comment