ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 7, 2020

โปรดฟังอีกครั้ง ขบวนปลดแอก 14 ตุลาคม 2563 โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 8 ตุลา...

No comments:

Post a Comment