ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 27, 2020

เบื้องลึก"จอมขวัญ" ยุติรายการถามตรงๆ "ทนายเดชา"อธิบายชัด

No comments:

Post a Comment