ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 24, 2021

เขาเย้ย จะมีปัญญาทำให้ "จบในรุ่นเรา" หรือ? โดย ดร เพียงดิน รักไทย 23 มก...

No comments:

Post a Comment