ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, January 19, 2021

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 5

 

No comments:

Post a Comment