ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 17, 2021

ประเทศไทย ควรมีกษัตริย์หรือไม่? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 1 ก.ค. 2555

ย้อนฟังดร. เพียงดิน รักไทย พูดเรื่องกษัตริย์
ตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนใหม่ ๆ


"ประเทศไทย ควรมีกษัตริย์หรือไม่ควรมี" - That's the question!! รายการชวนคิดชวนคุย โดย ดร. เพียงดิน รักไทย
มหาวิทยาลัยประชาชน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
รับฟังโดยตรงทางยูทูป http://youtu.be/4QFkY0eJcoU

No comments:

Post a Comment