ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, January 26, 2021

หลักฐานทางพุทธศาสนาชี้ "ความชั่ว" ของรัฐบาลโจร มาเพื่อกู้ อยู่เพื่อทำลาย...

No comments:

Post a Comment