ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 31, 2021

ช่วยกันนำไปอธิบายให้คนที่มักใช้เหตุผลเหล่านี้ ได้เข้าใจว่า ทำไมต้องยกเลิ...

No comments:

Post a Comment