ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 16, 2021

คิมจองอึน ปลดน้องสาว ประกาศทิ้งจีน ร่วมมือชาวโลกต้านจีน ใต้เงื่อนไข....


คิมตาสว่าง เห็นแล้วว่าตามจีน เป็นพันธมิตรกับจีน ไม่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนได้  เห็นว่าเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ใช้ไม่ได้

ขณะเดียวกัน ลดอำนาจน้องสาว ไม่อยู่ในกลุ่มโปลิสบิวโร

คิมต้องการเปิดประเทศให้ความร่วมมือกับโลกตะวันตก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ข้อแม้คือ ขอให้มีนิวเคลียร์ และจะไม่เป็นภัยกับชาวโลก
โดยจะร่วมมือต้านจีน แต่นานาชาติต้องช่วยให้เศรษฐกิจ
เกาหลีเหนือดีขึ้น

แหล่งข่าว : https://youtu.be/ejzdngb_X78

จงพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยตัวท่านเอง

No comments:

Post a Comment