ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, February 5, 2021

การต่างประเทศ ทรัมพ์ สู่ ไบเด้น มีอะไรควรจับตา. Pompeo discusses the importance of standing up against China


การจัดการกับจีนในยุคปธน. ทรัมพ์ ทำไว้อย่างดีทั้งในเรื่องการค้า การเปิดหน้ากากเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองตนเอง ฮ่องกง และการพยายามรุกรานไต้หวัน การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา ภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ การเอาเปรียบทางการค้า การประสานการฑูตหย่าศึกในตะวันออกกลาง โดยพยายามรวมพลังชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไว้อย่างแข็งขันในการต่อต้านจีน

วันนี้ บทบาทของรัฐบาลไบเด้นจะเป็นอย่างไร น่าติดตามยิ่ง

No comments:

Post a Comment