ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 13, 2021

จตุพร - จอม เพชรประดับ ฟังใครดี โดย ดร เพียงดิน รักไทย 11 พ.ค. 2564

No comments:

Post a Comment